ASV Bestuur, teams en coördinatoren

ASV Bestuur

Voorzitter Cees van der Lans
contact: Voorzitter
- Algemene zaken
- Ondersteunende teams
Secretaris Charles van der Horst
contact: Secretaris

- Secretariaat

- Activiteitenteams
- Notulen / Archief

Penningmeester Paul Nijssen
contact: Penningmeester*
- Financiën

*) Financiële administratie: William Roelofsen, Marijke Quist en Theo Niemer, contact: penningmeester@asv-almere.nl

 

Activiteiten teams, ondersteunende teams en functies

Activiteiten Teams  
Team wedstrijdschaatsen​
Coordinator
Aanmeldingen wedstrijdschaatsen
Wedstrijdsecretariaat
 
Edwin Vollenbroek, contact: Edwin Vollenbroek
Titia van der Horst, contact: Aanmelden wedstrijdschaatsen
Margreet Kamper, contact: Wedstrijdsecretariaat
Team zomertraining
Team recreatie
Coördinator
Aanmeldingen recreatieschaatsen
Jeanette Klaver, contact: Team recreatie
Titia van der Horst, contact: Recreatieschaatsen
Team maatschappelijke activiteiten Charles van der Horst, contact:
Charles van der Horst
Anton Spaan, contact: Anton Spaan
Theo Niemer, contact: Theo Niemer
Jeugdschaatsen
Coordinator
Aanmeldingen jeugdschaatsen
Hannie van Straaten, contact: Hannie van Straaten
Jan Egbertsen, contact: Jeugdschaatsen
Team Evenementen Waargenomen door inlineskatecommissie
 

Ondersteunende teams en functies
 
Financiële zaken William Roelofsen, Theo Niemer en Marijke Quist, contact: penningmeester
Ledenadministratie John van den Broek, contact: ledenadministratie
Planning en roostering Jacques Vink contact: Jacques Vink
Kwaliteit van sportbeoefening Charles van der Horst, contact: Charles van der Horst
Jan Willem Kakes, contact: Jan Willem Kakes
Schipperplein

bestuur ASV  secretaris@asv-almere.nl 

Beheer accommodatie Frans Jan Schuurman, contact: Commissie-beheer
Barcommissie Petra Grolle en Titia van der Horst, contact: Titia van der Horst
PR en communicatie Vacature
Website Frank Albers, contact: Webmaster
Kleding verkoop Irma Schouten, contact: Irma Schouten

 

Ereleden: Cees Lissenberg, Bart Bakker

Leden van verdienste: Jaap Flotman, Marre van de Vooren, Dick Groenewegen, Jakob Louw, Hannie van Straaten, José van Santen, Charles van der Horst, Jan Egbertsen, Johan de Lange, Piet Engelsman, John van den Broek, Ruud de Vries†, Margreet Kamper, Cees van der Lans, Anton Spaan, Paul Nijssen, Bert van Bunningen

randomness