ASV Bestuur, teams en coördinatoren

ASV Bestuur

Voorzitter Leonard Franken
Contact: Voorzitter
 • Algemene zaken
 • Externe contacten:
  • Maatschappelijke en sportieve partner
  • Gemeente Almere
  • Overige externe contacten
 • Projecten:
  • Skeelerbaan en clubgebouw ASV
  • Schipperpleinactiviteiten
  • Team Weissensee
 • Contact:
  • Webmaster ASV
Secretaris Petra Grolle
Contact: Secretaris
 • Secretariaat
 • Notulen/ archief/ planning en roostering baanhuur
 • Contact 
  • Team kwaliteit
  • Beheer accommodatie
  • Barcommissie
  • Ledenadministratie
  • Contactpersoon verhuur kantine en skatemateriaal aan derden.

Penningmeester

Kay Beets
Contact: Penningmeester*

 • Financiën
 • Projecten:
  • Skeelerbaan en clubgebouw ASV
 • Contracten en facturen activiteiten inlineskatebaan en kantineverhuur
 • Contact:
  • Kledingverkoop (Waterman, Amsterdam)
  • Team Weissensee (financieel)
Algemeen bestuurslid Binne Johannes Dijkstra  
Taken Bestuur
Contact: Bestuur
 • Vertegenwoordiger baancommissie BGA en KNSB-gewest en landelijk
 • Contact:
  • Team wedstrijdschaatsen
  • Team recreatieschaatsen
  • Team jeugdschaatsen
  • Team zomertraining
 • Projecten:
  • Skeelerbaan en clubgebouw ASV
 • Contact:
  • Gemeente Almere
  • Schipperplein-activiteiten
  • Huurders inlineskatebaan

*) Financiële administratie: William Roelofsen contact: penningmeester

 

Activiteiten teams, ondersteunende teams en functies

Activiteiten Teams  
Team wedstrijdschaatsen​
Coördinator
Aanmeldingen wedstrijdschaatsen
Wedstrijdsecretariaat
 
Edwin Vollenbroek, contact: Edwin Vollenbroek
Martin Staal, contact: Aanmelden wedstrijdschaatsen
Margreet Kamper, contact: Wedstrijdsecretariaat
Team zomertraining
Martin Staal, contact: Martin Staal
Aanmeldingen zomertrainingen
Team recreatie
Coördinator
Aanmeldingen recreatieschaatsen
Ton Peters, contact: Team recreatie
Martin Staal, contact: Recreatieschaatsen
Team maatschappelijke activiteiten Anton Spaan, contact: Anton Spaan
Theo Niemer, contact: Theo Niemer
Coördinator Hannie van Straaten, contact: Hannie van Straaten
Jan Egbertsen, contact: Jeugdschaatsen
Team Evenementen Waargenomen door inlineskatecommissie
 

Ondersteunende teams en functies
 
Financiële zaken Theo Niemer, contact: penningmeester
Ledenadministratie Frank Albers, contact: ledenadministratie
Planning en roostering secretaris ASV-bestuur
Kwaliteit van sportbeoefening Charles van der Horst, contact: Charles van der Horst
2e persoon: vacature
Schipperplein

bestuur ASV: [email protected]

Beheer accommodatie Frans Jan Schuurman, contact: Commissie-beheer
Barcommissie Petra Grolle en Titia van der Horst, contact: Petra Grolle
PR en communicatie Vacature
Website Frank Albers, contact: Webmaster

 

Ereleden: Cees Lissenberg†, Bart Bakker

Leden van verdienste: Jaap Flotman, Marre van de Vooren, Dick Groenewegen, Jakob Louw, Hannie van Straaten, José van Santen, Charles van der Horst, Jan Egbertsen, Johan de Lange, Piet Engelsman, John van den Broek, Ruud de Vries†, Margreet Kamper, Cees van der Lans, Anton Spaan, Paul Nijssen, Bert van Bunningen

randomness