Lidmaatschap en trainingen voor mensen met een beperking

De ASV biedt lidmaatschap en trainingen voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Deze ASV-ers nemen deel aan de ASV-activiteiten en aan activiteiten, die specifiek voor deze groep schaatsers en inlineskaters worden georganiseerd. Zowel zomer en winter worden inlineskate en schaatstrainingen gegeven door ervaren en gediplomeerde trainers, die daarbij geassisteerd worden door andere ASV-vrijwilligers.

De inlineskate trainingen worden op de skeelerbaan in het FBK-park aan de Competitieweg gegeven. De wedstrijden worden gehouden bij ASV, maar ook bij andere schaats- en inlineskate verenigingen elders in het land. De trainers, vrijwilligers en maatjes gaan daar samen met de sporters naar toe.

De schaatstrainingen worden op het kunstijs van het Schipperplein in Almere en op de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam. Waar mogelijk nemen de ASV-schaatsers deel aan wedstrijden in het land en maken ze kans om geselecteerd te worden voor Nationale en Internationale (Special Olympics) wedstrijden.

 

Samenwerking met Super COOL! Almere

De ASV heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Super COOL! Almere gesloten.

Super COOL! Almere is een sportmaatjes project voor deelnemers met een (licht) verstandelijke beperking en heeft als doel mensen met een beperking in beweging te brengen. Super COOL! Almere is een initiatief van drie Almeerse organisaties: De Almeerse Schaatsvereniging (ASV), zorginstelling Triade en de Almeerse Vrijwilligerscentrale VMCA. Dit project is gestart in januari 2014. Inmiddels hebben zich meerdere Almeerse sportverenigingen aangesloten bij dit project. Er zijn meer dan 100 individuele G-sporters bereikt waarvan er 12 lid zijn (geworden) van ASV.

Lees meer over het Super COOL! project op de website:  supercoolalmere.nl.

 

De sporters die deelnemen aan het Super COOL! Project kunnen bij verschillende sporten deelnemen aan de regionale en landelijke Special Olympics spelen. Zie: specialolympics.nl/over-ons/

 

Subsidie en sponsoring

Het gehele Super COOL! project wordt voor een belangrijk deel financieel ondersteund vanuit subsidies via de Sportimpuls, een programma van ZonMw en het Oranje Fonds. Daarnaast is er sponsoring en subsidie vanuit de Rabobank Almere en de Stichting Facilicom Group Foundation.