Inschrijving ASV Weissensee challenge 2021

De ASV Weissensee challenge wordt georganiseerd in 14 t/m 18 januari 2021

Mededeling i.v.m. het corona virus

Door het rondwarende Corona-virus is het niet meer vanzelfsprekend dat het Weissensee-weekend 2021 op dezelfde manier kan plaatsvinden als dat we gewend zijn. Kunnen we weer met 40 personen in een bus zonder besmettingsgevaar? Kunnen we met 60 man in de ‘stube’ gaan zitten zonder, behalve de medailles, ook een gevaarlijk virus aan elkaar door te geven? Zijn er beperkingen die Oostenrijk of het hotel oplegt aan de vakantiegangers? En hoe groot is de interesse in een groepsreis in het ‘nieuwe normaal’?

De commissie Weissensee heeft daarom besloten de organisatie van het Weissensee-weekend 2021 voorlopig op te schorten totdat het één en ander is uitgekristalliseerd. In september hopen we daar meer zicht op te hebben en gaan we verder kijken of en hoe we onze formule gaan aanpassen.

De aanmelden blijft gewoon open maar is, gezien het bovenstaande, onder voorbehoud.

Voorwaarden voor aanmelding:

  • Lidmaatschap van de ASV is verplicht.
    De kosten van het ASV-lidmaatschap worden apart in rekening gebracht (Tarieven).
  • Bij aanmelding vóór 15 november brengen wij een bedrag van €25,00, inschrijfgeld,in rekening. Hiervoor ontvang je een factuur.
    Het inschrijfgeld is een aanbetaling op de totale reissom en wordt niet terugbetaald bij een eventuele afmelding.
    Rond 15 november wordt de definitieve reisom vastgesteld en ontvang je een factuur het betalen van het restant.
  • Bij aanmelding na 15 november ontvang direct je een factuur voor de volledige reissom.
  • Wachtlijst: Indien er je op de wachtlijst wordt geplaatst worden er nog geen kosten inrekening gebracht. Pas als je van de wachtlijst afgaat ontvang je een factuur.

Voor de betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Pas na het voldoen van het inschrijfgeld en/of de reisom is de inschrijving defintief. Indien het inschrijfgeld en/of de reissom niet binnen de gestelde termijn zijn betaald wordt je inschrijving ongeldig en zullen de inschrijving verwijderen van de lijst.

Bij annuleringen ná 1 december worden de kosten van de busreis en het inschrijfgeld in rekening gebracht of niet geretourneerd

De definitieve reissom voor de reis in 2021 wordt in november vastgesteld. Ter indicatie in 2020 waren de kosten €300,00 voor de busreizigers en €200,00 de deelnemers die met eigen vervoer gaan.

Eenpersoonskamers: Vanaf dit jaar geldt een toeslag van €25,00 voor een eenpersoonskamer per nacht. Verder is het aantal eenpersoonskamers beperkt. Toewijzing gebeurt op basis van volgorde van aanmelding.

Lunchpakketten en gebruikte drankjes in het hotel zijn hierbij niet inbegrepen.

De maximale groepsgrootte van het weekeind afgesteld op de grootte van de algemene ruimten (eetzaal en bar) van het hotel. Op die manier blijft het als groep nog gezellig, zo hebben we de vorige keren ervaren.

Deelnemers die met eigen vervoer gaan, maar zelf de eventuele extra overnachtingen in hotel Moser regelen en apart afrekeningen met het hotel.

Jouw gegevens
Contactgegevens calamiteiten
Mochten zich gedurende het weekend calamiteiten voor doen met wie kunnen we dan contact opnemen?

Het lidmaatschap van de ASV is verplicht. Met de aanmelding ga je tevens akkoord met het lidmaatschap van de ASV tot je wederopzegging. Het ASV-lidmaatschap loopt van 1 april tot 31 maart en wordt automatisch verlengd. Opzeggingen dienen vóór 1 maart gestuurd te worden aan de ledenadministratie@asv-almere.nl.

Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens conform de privacyverklaring.

Foto's: Tijdens de ASV activiteiten kunnen er foto's genomen worden die op de ASv Website of ASV Social Media kanalen worden geplaatst. Indien men bezwaar heeft tegen de plaatsing kan dat het beste direct bij de fotograaf worden aangegeven. Mocht de foto al geplaatst zijn dan kan een verzoek tot verwijdering gedaan worden via webmaster@asv-almere.nl. We zullen de foto dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

Na het versturen ontvang je binnen enkele minuten een bevestings-email. Geen email ontvangen of lukt het versturen niet controleer dan of alle verplichten velden zijn ingevuld!